Er barnet syg?

Hovedreglen er, at syge børn ikke må komme i Maries naturbørn, og at et barn med smitsom sygdom først må modtages når det ikke længere smitter. Har barnet feber, må barnet først modtages når barnet er feberfri i et døgn. Dirre og opkast eller øjenbetændelse er bla. smitsomme sygdomme.
Hvis barnet bliver syg, imens barnet er i Maries naturbørn, ringer jeg til Jer, og herefter henter i barnet.

Som udgangspunkt vil reglerne for et sygt barn være det samme som i en daginstitution. Sundhedsstyrelsen har fastsat regler for hvornår et barn efter en sygdom igen må komme i daginstitution/dagpleje. Reglerne er lavet for at begrænse spredningen af smitsomme sygdomme.

Er I i tvivl?

Læs mere på: http://www.sygeboern.dk/institution-smitte  eller spørg løs.

Bliver vi syg?

Som udgangspunkt skal forældrene holde børnene hjemme, hvis en af os lukker pga. sygdom. Eftersom Maries naturbørn ikke modtager gæstebørn, ligeledes tilbydes der heller ikke gæstepleje i de tilfælde hvor Maries naturbørn er lukket grundet sygdom. 

Vi har valgt at fjerne vores vikar-ordning fra år 2022. Eftersom vi aldrig kunne holde på vores vikar, da vi sjællent ligger syg.
Dog vil vi sørge for at tilknytte en vikar, som kan tiltræde hurtigst muligt ved en langvarig sygdom eller brækket arm mm. 


Men skulle uheldet være ude at en af os faste børnepasser skulle blive syg, så vil vi altid spørge vores medhjælper om hun/han kan træde til. Derved kan vi evt holde åben ved sygdom. Medarbejderen må aldrig være der alene uden en fast børnepasser, så hvis begge børnepasser tilfældigvis får corona og ligger syg, kan og må vi ikke tilbyde at medarbejderen træder til. Derfor vil der være lukket.

Vi varsler hurtigst muligt, senest kl. 06.30.

Del siden